Bent u een zakelijke klant? Log in als bedrijf om B2B prijzen te zien.

Herroepingsrecht

 1. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
 2. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
 3. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, uw online account of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
  1. U kunt bij het bestellen gebruik maken van de optie "account aanmaken". Indien u hiervoor kiest kunt u later eenvoudig, mocht u hiervan gebruik willen maken, middels de knop bekijk retouraanvragen kunt u een retouraanvraag op uw bestelling aanmaken. U ontvangt zo automatisch een retournummer. 

>>> download hier het modelformulier <<<

 1. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Gevolgen van de herroeping

 1. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
 2. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
 3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
 4. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen."

 

Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  4. die snel kunnen bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  6. voor losse kranten en tijdschriften;
  7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

Retourenprocedure:

Via uw eigen account, welke u online bij uw bestelling kunt aanmaken, kunt u eenvoudig een retouraanvraag indienen. Mocht u onverhoopt geen account hebben aangemaakt, dan kunt u middels een e-mail aan ons eenvoudig te kennen geven dat u een account wilt hebben waarmee u uw bestelling kunt retourneren. Retouren worden alleen behandeld nadat de aanvraag online is ingevuld, ingezonden en er door ons een servicenummer is toegekend. 

Voorwaarden en verzending:

 • Voeg een kopie van dit formulier met servicenummer bij uw retourzending en vermeld het servicenummer duidelijk aan de buitenkant van het pakket
 • Zendingen zonder servicenummer kunnen niet in behandeling worden genomen.
 • De retourartikelen dienen onaangebroken, in originele verpakking en onbeschadigd te zijn.
 • Verpak de retourartikelen in een omdoos om beschadiging tijdens transport te voorkomen.
 • Ga zorgvuldig om met de verpakking van een artikel. Schrijf geen teksten en plak geen stickers of plakband op de verpakking.
 • Problemen met de verzending bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van de klant. Bewaar daarom altijd uw verzendbewijs.

 

Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met onze klantenservice via e-mail klantenservice@dienbladen.net

>>> Download herroepingsrecht in PDF <<<

houten broodplank houten kaasplank houten pizzaplanken houten vleesplanken Houten snijplanken Houten hakblokken Houten Dienbladen